0

Մաթեմատիկա Բաժանելիությունը 2-ի, 5-ի, 10-ի:

Առաջադրանք 1. Պետք է ընտրել բաժանարարները՝

25 և 10 թվերից ո՞րի վրա է բաժանվում 730 թիվը:
 • միայն 2 -ի և 10 -ի
 • միայն 2 -ի և 5 -ի
 • ոչ մեկի
 • բոլոր երեքի
 • միայն 2 -ի
 • միայն 5 -ի
 • միայն 10 -ի
 • միայն 5 -ի և 10 -ի

Առաջադրանք 2.

235 թիվը բաժանվում է      5 -ի:

Առաջադրանք 3.

669258124125 թվերից ընտրիր այն թիվը, որը 5-ի բաժանվելիս տալիս է 2 մնացորդ:
Պատասխան՝92

Առաջադրանք 4.

Որոշիր 87-ը 2-ի բաժանելիս առաջացած մնացորդը:

Պատասխան՝ մնացորդը հավասար է`1

Առաջադրանք 5.

Գտիր 5-ի բազմապատիկ ամենափոքր բնական թիվը, որը բավարարում է 435≤ 495 անհավասարմանը:
Պատասխան՝ անհավասարմանը բավարարող ամենափոքր բնական թիվը       440     -ն է:

Առաջադրանք 6.

8745612

Պատասխան՝ 2 անգամ

Առաջադրանք 7. Կատարում ենք բաժանում՝

409:45=9 (4)
269:11=24 (5)
893:33=27 (2)
376:23=16 (8)
23:3=7 (2)
78:9=8 (6)
Advertisements
0

Մայրենի

 1. Լրացրու՝ գրելով յո, ոյ, իո երկհնչյունները:
  Միլիոն, յոդ, չեմպիոն, ռադիո, մարմարիոն, արդյոք, ամբիոն, քսանյոթ, ռադիոընդունիչ, օրիորդ, կոմիսիոն, այո, Սրապյոնյան, Պյոտր, ռադիոկայան:
 2. Գոյ և յոթ արմատներով հնարավորինս շատ բառեր կազմիր:

գոյություն, գոյատևել, գոյաբանական, գոյաբանորեն, գոյական, գոյակ, գոյաձև, գոյաբանություն։

յոթանասուն, յոթամսյա, յոթաբաժան, յոթական, յոթամյակ

 1. Լրացրու համապատասխան բառերը՝ հետիոտն, հոբոյ, խոյակ, թեորեմ, ռադիո:

Ա) Նավագախմբում հոբոյ նվագող չկա:
Բ) Խոյակի վրա նռներ և խաղողի ողկույզներ են քանդակված:
Գ) Այս ճանապարհը հետիոտնի համար է:
Դ) Ռադիոները հողորդում են Կոմիտասի ստեղծագործություններից:
Ե) Թեորեմը կարելի է ապացուցել:
4. Յոթ և յոդ բառերը գործածիր նախադասությունների մեջ:

Յոդը վաճառում էին փոքրիկ շշերի մեջ և մենք գնեցինք այդպիսի յոթ շիշ։

5. Երկխոսություն կազմիր՝ գործածելով արդյոք, նոյեմբեր, միլիոն և այո բառերը:

-Բարև։

-Բարև։

-Ինչպես ես կարծում արդյո՞ք այս տարվա նոյեմբերին կգա անձրև։

-Չգիտեմ, բայց անցած տարի  միլիոն անգամ անձրև եկավ։

-Բայց նախանցած տարվա մարտը, հայտարարել են ամենացուրտ մարտը։ Որովհետև անընդհատ ձյուն էր գալիս, դու դա գիտեի՞ր։

-Այո։

-Ցտեսություն։

-Ցտեսություն։

 

0

Առաջադրանք 1.

Ճի՞շտ է, որ 5-ը 25 թվի բաժանարարն է:
Պատասխան՝այո

Առաջադրանք 2.

Թվարկիր 9 թվի բոլոր երկնիշ բնական բազմապատիկները:
18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90

Առաջադրանք 3.

Առանց հաշվարկների որոշիր, թե ո՞ր ամենափոքր պարզ թվի բազմապատիկն է 1945 արտադրյալը:
Պատասխան՝ 1945 արտադրյալը  1-ի բազմապատիկն է:

Առաջադրանք 4.

5543241

10-5, 2, 1

15-1, 3, 5, 15

18-1, 2, 3, 6, 9, 18

20-1, 2, 4, 5, 10, 20

24-1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

27-1, 3, 9, 27

31-1, 31

32-1, 2, 4, 8, 32

40-1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40

56-1, 2, 4, 7, 8, 56

 

 

Առաջադրանք 5.

5413

1-100000, 98318, 222, 1111, 88

2-234, 6666666, 9000, 562412, 508

5-20, 600000, 400, 7960, 4635

11-99, 1100, 22, 11,44

36-36, 72, 108, 144, 180

57-570, 57, 57000, 114, 57000000

121-1042, 1163, 12100000, 1210, 1089

Առաջադրանք 6.

5241

պատ՝ 2, 3, 6, 9, 18

Առաջադրանք 7.

4521

0

Չափեցին լճակի ծավալը: Հետևյալ բանաձևերից ո՞րը կարող է լինել լճակի V ծավալը:
Լուծում՝

Պատասխան՝

 • V=75000մ³
 • V=94000մ
 • V=70000մ²
 • V=72000մ²

Առաջադրանք 2.

Psk_taisnst.png
Հաշվիր ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա հիմքի կողմերը 4 սմ և 9 սմ են, իսկ բարձրությունը 4 սմ է:
4x4x9=144սմ³

Առաջադրանք 3.

Գտիր խորանարդի կողի երկարությունը, եթե նրա ծավալը 64 մ³ է:

Առաջադրանք 4.

Cube_t2.png
Որոշիր խորանարդի A կետի հեռավորությունը C կետից, եթե B կետի հեռավորությունը A կետից 56 սմ է:

պատ՝56 սմ³

 

Առաջադրանք 5.
ււււ.png

Ուղղանկյան մի կողմը 63 սմ է, իսկ պարագիծը՝ 156 սմ: Որքա՞ն է ուղղանկյան երկրորդ կողմը:
լուծում
1)63×2=126սմ
2)156-126=30սմ
3)30:2=15սմ
Պատասխան՝ ուղղանկյան երկրորդ կողմը  15  սմ է:

Առաջադրանք 6.

Տրված է ուղղանկյուն:
E                                      L
Taisnsturu_skaits1.png
M                                    N

Ավելացնենք ևս մեկ ուղղանկյուն այնպես, որ երկու ուղղանկյունների համար LN կողմը լինի ընդհանուր:

E                                     L                                    L1
Taisnsturu_skaits2.png
M                                    N                                   N1
Քանի՞ ուղղանկյուն կա նկարում՝3ուղղանկյուն
Ավելացնենք ևս մեկ ուղղանկյուն:
E                                      L                                      L1                                  L2
Taisnsturu_skaits3.png
M                                   N                                       N1                                 N2
Քանի՞ ուղղանկյուն կա հիմա՝6
Ենթադրենք, թե 1-ին ուղղանկյանը ավելացված են ևս 6 ուղղանկյուններ:
Քանի՞ ուղղանկյուն կլինի այդ դեպքում՝ 45 ուղղանկյուն
0

մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

Որոշիր խորանարդի ծավալը, եթե խորանարդի կողը 9 մ է:
9x9x9=729
Խորանարդի ծավալը՝729մ³

Առաջադրանք 2.

Ծավալների չափման միավորների վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ:
Ընտրիր ճիշտ պնդումը.
 • 1մ³=100դմ³
 • 1մ³=1000դմ³
 • 1սմ³=10մմ³

Առաջադրանք 3.

Psk_taisnst.png
Որոշիր ուղղանկյունանիստի հիմքի մակերեսը, եթե նրա բարձրությունը 5 սմ է, իսկ ծավալը՝ 160 սմ3:
Լուծում՝
160:5=32

 

Հիմքի մակերեսը հավասար է ՝32սմ³
 • սմ²
 • դմ²
 • մ²

 

 

 

Առաջադրանք 4.

Ջրի բաքն ունի ուղղանկյունանիստի ձև: Հիմքում 18 դմ կողմով քառակուսի է, իսկ բարձրությունը 8 դմ է: Ջրով լցված է բաքի կեսը: Որքա՞ն կլինի ջրի մակարդակը, եթե բաքը դնենք կողմնային նիստի վրա:
Լուծում՝
18x18x8=2592
2592:2=1296
Պատասխան՝1296դմ³

Առաջադրանք 5.

1. Արտահայտիր խորանարդ սանտիմետրերով՝ 9 մ³ 9000000սմ³
սմ³
2. Արտահայտիր խորանարդ սանտիմետրերով՝ 12 դմ³ = 12000000սմ³
սմ³
3. Արտահայտիր խորանարդ դեցիմետրերով՝ 5000 սմ³ =  5  դմ³

Առաջադրանք 6.

gift.jpg
Նվերը փաթեթավորված է ուղղանկյունանիստի ձևով տուփի մեջ: Հիմքի կողմերի երկարությունները 9 սմ և 11 սմ են, իսկ կողմնային կողը 15 սմ է: Որոշիր պահանջվող ժապավենի երկարությունը, եթե ժապավենակապի վրա ծախսվում է 30 սմ:
11×2=22
9×2=18
15×4=60
60+18+22+30=130
Պատասխան՝ պահանջվում է    130           սմ ժապավեն
0

մայրենի

Բաց թողնված տառերը , երկհնչյունները լրացրո՛ւ:

Երկրագնդի վրա կյանքը հավանաբար ծովում է սկզբնավորվել: Ու թեև զարգացման միլիոնավոր տարիներ են անցել, հիմա էլ մարդու մարմնի հյուսվածքները ողողվում են լուծույթով, որն իր բաղադրությամբ շատ նման է ծովի ջրին: Դրանք անհրաժեշտ են նյութափոխության և օրգանիզմի ամբողջ գործընթացի համար: Բայց ջուրը միայն օրգանիզմի առողջ  և արդյունավետ գործունէությանն է նպաստում: Ծովն ինքնին սննդանմթերքի աղբյուր է: Վերջապես նաև  ջրային ճանապարհների մասին հիշենք:

 

Առյուծն ու նապաստակը

Առյուծը գտավ քնած նապաստակին և ուզում էր խժռել, երբ հանկարծ տեսավ. որ կողքով փախչում է եղջերուն: Նապաստակին թողեց ու ընկավ եղջերուի ետևից, իսկ նապաստակը աղմուկից զարթնեց ու փախավ:
Առյուծը շատ վազեց եղջերուի ետևից, բայց չկարողացավ բռնել և  վերադարձավ այնտեղ, որտեղ թողել էր նապաստակին: Տեսնելով, որ նա էլ արդեն չքացել է, ասաց.«Տեղն է ինձ, ձեռքիս որսը բաց թողեցի և  դատարկ հույսի ետևից ընկա»:

 

Հարց-առաջադրանք
 Ընտրիր այն միտքը, որն արտահայտում է առակի գաղափարը (ասելիքը):
«Տեղն է ինձ, ձեռքիս որսը բաց թողեցի և  դատարկ հույսի ետևից ընկա»:
Ընտրությունդ պատճառաբանիր:
•  Երկու նապաստակի ետևից ընկնողը ոչ մեկին չի հասնի:
•  Մարդիկ, ընկնելով շատի ետևից, կորցնում են նաև քիչը:
•  Պետք չէ բավարարվել քչով, պետք է ձգտել ավելիին հասնել:
3.Գրի´ր յուրաքանչյուր բառի հոմանիշը, ապա՝ հականիշը՝
հարձակվել-գրոհել, պաշտպանել, խրախուսել-ոգևորել, նախատել, վաճառել-ծախել, գնել, արթնանալ-զարթնել, քնել, լացել-արտասվել, ծիծաղել:
0

մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

Հայտնի է, որ խորանարդի մեկ կողի երկարությունը 4 սմ է: Որոշիր բոլոր կողերի գումարը:
Պատասխան՝   12   սմ:

Առաջադրանք 2.

Cube_musa2.png
Ճանճը խորանարդի մակերևույթով, կարմիր գծի ուղղությամբ շարժվում է A կետից դեպի B կետը: Որոշիր ճանճի անցած ճանապարհի երկարությունը, եթե խորանարդի նիստի մակերեսը 400 սմ2 է:
1)400:2=200
200×5=1000
Պատասխան՝ ճանճի անցած ճանապարհի երկարությունը    1000       սմ է: