Առաջադրանք

1.Քանի՞ հնչյուն և քանի՞ տառ կա հետևյալ բառերից յուրաքանչյուրում`

 արև-3տառ, 4հնչյուն, տասներկու-8տառ, 8 հնչյուն ,նաև-3տառ, 5 հնչյուն, ևս-2տառ 4հնչյուն ,  գզգզել – 6տառ 6հնչյուն, անորակ-6տառ 7 հնչյուն, ճանապարհ-8տատ 7hնչյուն,  որոգայթ-7տառ  8հնչյուն , որոշել-6տառ, 7 հնչյուն, չորս-4տառ 4 հնչյուն, մոտենալ-7 տառ 7հնչյուն

 2.Հաշվի՛ր, թե տրված բառերի մեջ քանի՞ տառ և քանի՞հնչյուն կա:

Երկրպագու-8տառ 9հնչյուն , սերկևիլ-7տառ 8հնչյուն, եռատերև-7տառ 8հնչյուն, անողնաշար-9 տառ 9 հնչյուն, որևէ-4 տառ  5հնչյուն, ամենաերկար-10տառ 11 հնչյուն, ոզնի-4 տառ 5հնչյուն, վերջ-4 տառ 5հնչյուն, ով-2 տառ 2 հնչյուն, կես-3տառ 3 հնչյուն, երբ-3 տառ 4 հնչյուն

3. Գրիր 10 բառ, որոնց հնչյուններն ավելի շատ են, քան տառերը:

Արևելք, երես, հարևան, պարգև,  երանելի, արևմուտք, ներքև, վերև, կարևոր, տերև

4. Գրիր 10 բառ, որոնց հնչյուններն ու տառերը հավասար են:

անզուսպ,  երշիկ, հաց, փլավ, արմավենի, հող, ձմերուկ, ձյուն,  կարծիք, հեղեղ

5. Գրիր 10 բառ, որոնք կազմված են չորս և ավելի հնչյուններից և միայն մեկն է ձայնավոր, օրինակ՝ կանչ, կյանք

 վերջ,  տխուր, բայց, ուր, կամք, սարք,լար, լուր, բույր, կար,

6. Ո՞ր բառերն են սկսվում օ հնչյունով, բայց գրվում են ո տառով: Դրանցով կազմիր նախադասություններ:

ով, ովքեր

Մարդիկ չգիտեին թե ովքեր էին արել դա:

Ով լավ է սովորում մի բանի հասնում է:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s