բառերի բացատրություն

ալոճ-ալոճենու պտուղ
ալոջ-էգ ուլ
աղտ-կեղտ
ախտ-հիվանդություն
առատ-շատ, լի
արատ-թերություն
բրդել-կտոր-կտոր անել
բրթել-հրել
գինարբուկ-պատառակոտուկ
գինարբուք-խնջույք
թռչել-օդ բարձրանալ
թրջել-ջրով թրջել, օրինակ`կտորը
լուռ-սուս ու փուս
լուր-տեղեկություն
խոժոռ-մռայլ դեմք
խոշոր-մեծ
կապիճ-չափ ծառայող աման
կապիչ- կոշիկների եզրերը կապելու կամ գուլպան ոտքին ամրացնելու թել
կարգ-կանոն
կառք- Ծածկ ունեցող երկանիվ կամ քառանիվ սայլ
հարդ- Ցորենի գարու և այլ հացահատիկների ցողունների՝ կալսելով գոյացող մանրուքը
հարթ-շատ ուղիղ, խորդուբորդ չէ
կտրիճ-քաջ
կտրիչ-հատիչ, իր որով կրտում են տարբեր բաներ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s