Ուսումնական աշուն

Թեմատիկ  աշխատանք:

1.Թվանշաններով գրի՛ր հետևյալ թվերը.

ա)հարյուր երեսունմեկ  միլիոն  իննսուներկու-131.000.092

բ) երեք տրիլիոն-300.000.000.000

գ) վեց հարյուր երկու  հազար երեք -602003

դ) երկու միլիարդ յոթ-2000000007

  1. Դասավորի՛ր  թվերը նվազման կարգով՝

 

10101010, 738499, 400078,40079, 5059, 2017, 2001, 63

  1. Համեմատի՛ր

20908    >        9001

454545   <   545454

345012     >      323233

  1. Քանի բնական թիվ կա 4 և 40 -ի միջև:

36

  1. Բնական թվերի շարքում 41 -ն է շուտ հանդիխում, թե 29-ը:

29

  1. Գտիր այնպիսի քառանիշ թիվ, որը վերջանում է 7 թվանշանով, և մեծ է  7188-ից:

8887

7.Հինգ միանման  աթոռներն արժեն 18000դրամ:Ինչքա՞ն պետք է վճարել 12այդպիսի աթոռների համար:

Լուծում

1)18000:5=3600

3600×12=43200

 

  1.  Գրի՛ր նշված թվերի և ՛հաջորդը և՛  նախորդը:

999 1000  1001

0 1 2

909089 909090 909091

1399 1400 1401

200100108 200100109  200100110

  1. 201թվին ձախից կցագրեցին 3թվանշանը: Ինչքանո՞վ փոխվեց թիվը:

3000 ով

10.Հաշվիր հարմար  եղանակով՝


245 x 11 + 245 x 980 +245 x 9=245000

11+9+980=1000

245x1000=245000


1010 X 102  + 1010 X  98=202000

102+98=200

200x1010=202000

900X 11 +45×11 +55×11=
11000

45+55+900=1000

1000×11=11000

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s