Բառեր

Ակնակապիճ-ակնաբուն

Աղոթք-Աղաչանք՝ դիմում աստծուն խնդիրքով՝ գոհությամբ՝ ուխտով

Աղջամուղջ-մշուշ, մթություն

Ամենօրյա-ավեն օրվա, հասարակ

Այբբենարան-այբուբենի ուսուցման դասագիրք

Անբասիր- Որևէ վատ գիծ՝ հատկություն չունեցող

Աներևութանալ- աներևույթ դառնալ

Անէական-ոչ էական

Անըբռնելի-Որ չի կարելի ըմբռնել, անհասկանալի

Անհյուրընկալ-ոչ հյուրասեր

Ապօրինի-ոչ օրինական, ոչ հարատ, խորթ

Արծաթազօծ-արծաթապատ

Արհամարել-բանի տեղ չդնել

Արձակուրդ- Աշխատանքից որոշակի ժամանակով արձակելը հանգստի

Աքցան-մետաղյա գործիք

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s