Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

CG ճառագայթը DCE անկյունը կիսում է երկու հավասար անկյունների:

Գտիր ECG անկյունը, եթե ∢DCE=76°:

Պատասխան՝ ∢ECG=

Առաջադրանք 2.

OA և OB ճառագայթները նույն ուղղի վրա են:

Որոշիր α անկյան մեծությունը, եթե β=121°

Պատասխան՝ α=59

Առաջադրանք 3.

Պատկերը կազմված է քառակու սիներից և հավասարակողմ եռանկյունուց: Կարմիր գույնով նկարված է պատկերի արտաքին անկյուններից մեկը: Գտիր այդ անկյան մեծությունը:

Պատասխան՝ α=120

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s