մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

Հայտնի է, որ խորանարդի մեկ կողի երկարությունը 4 սմ է: Որոշիր բոլոր կողերի գումարը:
Պատասխան՝   12   սմ:

Առաջադրանք 2.

Cube_musa2.png
Ճանճը խորանարդի մակերևույթով, կարմիր գծի ուղղությամբ շարժվում է A կետից դեպի B կետը: Որոշիր ճանճի անցած ճանապարհի երկարությունը, եթե խորանարդի նիստի մակերեսը 400 սմ2 է:
1)400:2=200
200×5=1000
Պատասխան՝ ճանճի անցած ճանապարհի երկարությունը    1000       սմ է:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s