մայրենի

ույ-յու

1.Լրացրու՝ գրելով  ույ, յու կամ ու:

Համբուրել, աշխույժ, զգույշ, զգուշություն, թույլատրել, թույլտվություն, թուլամորթ, գունավոր, թունավոր, ընկուզենի, զրույց, հյուրանոց, աղբյուր:

 

2.Մեկական նախադասության մեջ գործածիր հետևյալ բառերը՝

ա) սյուն-սույն

բ ) բույր-բյուր

գ) հույս-հյուս

 

Երկրաշարժից հետո սույն տան սյուները քանդվել էին։

 

 

Առաջին հայացքից խանութի բլիթը համեղ էր թվում, շատ անուշ բույր ուներ, բայց համը զզվելի էր և դրա համար մենք գնացինք տուն և ինքնուրույն պատրաստեցինք բյուր բլիթներ։

 

Մենք բոլորս հույս ունեինք, որ նրա հյուսերը չէին քանդվի։

 

3. Շարքերը լրացրու համապատասխան երկհնչյուն ունեցող բառերով՝

ույ- ատամնաբույժ, կենդանաբույժ, ակնաբույժ, սրտաբույժ

յու- հյութալի, հյուրընկալ,արյունաբջիջ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s