մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

Որոշիր խորանարդի ծավալը, եթե խորանարդի կողը 9 մ է:
9x9x9=729
Խորանարդի ծավալը՝729մ³

Առաջադրանք 2.

Ծավալների չափման միավորների վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ:
Ընտրիր ճիշտ պնդումը.
  • 1մ³=100դմ³
  • 1մ³=1000դմ³
  • 1սմ³=10մմ³

Առաջադրանք 3.

Psk_taisnst.png
Որոշիր ուղղանկյունանիստի հիմքի մակերեսը, եթե նրա բարձրությունը 5 սմ է, իսկ ծավալը՝ 160 սմ3:
Լուծում՝
160:5=32

 

Հիմքի մակերեսը հավասար է ՝32սմ³
  • սմ²
  • դմ²
  • մ²

 

 

 

Առաջադրանք 4.

Ջրի բաքն ունի ուղղանկյունանիստի ձև: Հիմքում 18 դմ կողմով քառակուսի է, իսկ բարձրությունը 8 դմ է: Ջրով լցված է բաքի կեսը: Որքա՞ն կլինի ջրի մակարդակը, եթե բաքը դնենք կողմնային նիստի վրա:
Լուծում՝
18x18x8=2592
2592:2=1296
Պատասխան՝1296դմ³

Առաջադրանք 5.

1. Արտահայտիր խորանարդ սանտիմետրերով՝ 9 մ³ 9000000սմ³
սմ³
2. Արտահայտիր խորանարդ սանտիմետրերով՝ 12 դմ³ = 12000000սմ³
սմ³
3. Արտահայտիր խորանարդ դեցիմետրերով՝ 5000 սմ³ =  5  դմ³

Առաջադրանք 6.

gift.jpg
Նվերը փաթեթավորված է ուղղանկյունանիստի ձևով տուփի մեջ: Հիմքի կողմերի երկարությունները 9 սմ և 11 սմ են, իսկ կողմնային կողը 15 սմ է: Որոշիր պահանջվող ժապավենի երկարությունը, եթե ժապավենակապի վրա ծախսվում է 30 սմ:
11×2=22
9×2=18
15×4=60
60+18+22+30=130
Պատասխան՝ պահանջվում է    130           սմ ժապավեն
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s