Մաթեմատիկա Բաժանելիությունը 2-ի, 5-ի, 10-ի:

Առաջադրանք 1. Պետք է ընտրել բաժանարարները՝

25 և 10 թվերից ո՞րի վրա է բաժանվում 730 թիվը:
  • միայն 2 -ի և 10 -ի
  • միայն 2 -ի և 5 -ի
  • ոչ մեկի
  • բոլոր երեքի
  • միայն 2 -ի
  • միայն 5 -ի
  • միայն 10 -ի
  • միայն 5 -ի և 10 -ի

Առաջադրանք 2.

235 թիվը բաժանվում է      5 -ի:

Առաջադրանք 3.

669258124125 թվերից ընտրիր այն թիվը, որը 5-ի բաժանվելիս տալիս է 2 մնացորդ:
Պատասխան՝92

Առաջադրանք 4.

Որոշիր 87-ը 2-ի բաժանելիս առաջացած մնացորդը:

Պատասխան՝ մնացորդը հավասար է`1

Առաջադրանք 5.

Գտիր 5-ի բազմապատիկ ամենափոքր բնական թիվը, որը բավարարում է 435≤ 495 անհավասարմանը:
Պատասխան՝ անհավասարմանը բավարարող ամենափոքր բնական թիվը       440     -ն է:

Առաջադրանք 6.

8745612

Պատասխան՝ 2 անգամ

Առաջադրանք 7. Կատարում ենք բաժանում՝

409:45=9 (4)
269:11=24 (5)
893:33=27 (2)
376:23=16 (8)
23:3=7 (2)
78:9=8 (6)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s