Ինքնասուգում

Առաջադրանք 1.

լուծում

6×10=60մմ

5×10=50մմ

60×50=3000

60+3=63

50+18=68

63×68=4384

4384-3000=1384

պատ՝1384

Առաջադրանք 2.

Տրված է, որ ∡KMP=12°, ∡PML=24°, ∡LMN=36°

Քանի՞ տարբեր մեծություններով անկյուններ կան նկարում:

պատ՝5

 

Առաջադրանք 3.

պատ՝8 անգամ

Առաջադրանք 4.

Որոշիր խորանարդի ծավալը, եթե խորանարդի կողը 15 մ 150մմ է:

 

15x15x15=3375

150x150x150=3075000

Պատ՝3375մ 3075000 մմ

Առաջադրանք 5.

Պարզիր C և B կետերի կոորդինատները: CB= 30, CA=46, A(99):

+30

-46                                   99

1)

 

99-46=53

53+30=83

Պատ՝C-53 B-83

Առաջադրանք 6.

Պատկերիր իրար ուղղահայաց ուղիղներ: Ցույց տուր նրանց կազմած անկյունը, և ասա ինչպիսին է այն:

Առաջադրանք 7. 

Պատկերիր իրաի զուգահեռ ուղիղներ: Ցույց տուր մի ուղղից մյուս ուղղի միջև ընկած հեռավորությունը:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s